Парадак ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур у дачыненні да грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў у РУЭБП «Днепрабугводшлях» арганізаваны ў адпаведнасці з:

РУЭБП «Днепрабугводшлях» не ажыццяўляе адміністрацыйныя працэдуры ў электроннай форме (падстава - Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 ліпеня 2017 г. № 529 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія падлягаюць ажыццяўленню ў электроннай форме»). Адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца названымі ніжэй адказнымі супрацоўнікамі апарата кіравання на сваіх працоўных месцах: панядзелак - чацвер з 8.00 да 12.00 і з 13.00 да 17.12; пятніца - з 8.00 да 12.00 і з 13.00 да 16.12. Месца аказання працэдур: пл. Леніна 20, г. Пінск.

Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца РУЭБП «Днепра-Бугскі водны шлях»

Адказны за правядзенне працэдуры (або яго намеснік) Што павінен прадаставіць заяўнік Колькі каштуе працэдура Максімальны тэрмін на выкананне Колькі дзейнічае даведка (або любы іншы дакумент, які выдаецца)
2.1

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

спецыяліст па кадрах Чорненькая Юлія Віктараўна (намеснік начальніка КПА Касьян Алена Антонаўна)
каб. кадрава-прававога аддзела, тэл. +375 (165) 32-33-58

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

спецыяліст па кадрах Чорненькая Юлія Віктараўна (намеснік начальніка КПА Касьян Алена Антонаўна)
каб. кадрава-прававога аддзела, тэл. +375 (165) 32-33-58

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

спецыяліст па кадрах Чорненькая Юлія Віктараўна (намеснік начальніка КПА Касьян Алена Антонаўна)
каб. кадрава-прававога аддзела, тэл. +375 (165) 32-33-58

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнае грашовае забеспячэнне)

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5

Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыяду працы ў розных наймальнікаў

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6

Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыўшыя) (далей - усынавiўшыя) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей - усынавiцеля), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца назначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.8

Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.9

Назначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць занятасць - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

даведка аб выхадзе на работу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваякам дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогi

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцём узросту 3 гадоў

1.1.5

Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.6

Прыняцце рашэння аб падзеле (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) якія стаялі на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7

Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.3.1

Выдача даведкі аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.2

Выдача даведкі аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

тэхнічны пашпарт або дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, - у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.3

Выдача даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

тэхнічны пашпарт або дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, - у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.4

Выдача даведкі аб месцы жыхарства

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.9

Выдача даведкі аб прадастаўленні (непрадастаўленні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання

старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92

(начальнік КПА Шаламіцкі Вячаслаў Аляксандравіч
каб. кадрава-прававога аддзела, тэл. +375 (165) 32-33-58

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

18.7

Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

6 месяцаў

2.12

Назначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi

даведка аб прызыве на тэрміновую вайсковую службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогi

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 д снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13

Назначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14

Назначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём

бухгалтар Мозоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16

Назначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18

Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19

Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20

Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24

Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92

(бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44)

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

спецыяліст па кадрах Чорненькая Юлія Віктараўна (намеснік начальніка КПА Касьян Алена Антонаўна)
каб. кадрава-прававога аддзела, тэл. +375 (165) 32-33-58

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35

Выплата дапамогі на пахаванне

галоўны бухгалтар Кіўчун Таццяна Уладзіміраўна
каб. галоўнага бухгалтара, тэл. +375 (165) 31-72-71

(намеснік галоўнага бухгалтара Шаламіцкая Алена Феадосьеўна
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-63-11)

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага)

пашпарт або іншы дакумент , які сведчыць асобу заяўніка

даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.44

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92

(начальнік КПА Шаламіцкі Вячаслаў Аляксандравіч
каб. кадрава-прававога аддзела, тэл. +375 (165) 32-33-58)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.9-1

Назначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадстаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам - прадстаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнага)

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах - для асоб, якім дапамога па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў назначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць занятасць - у выпадку неабходнасці вызначэння месца назначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогi або назначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіцяці (дзяцей) , якія знаходзяцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца для дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставінаў, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі

1.1.18

Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.19

Прыняцце рашэння аб прадастаўленні вызваленага жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

1.1.20

Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду меншага памеру наўзамен займанага

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява, падпісанае паўналетнімі членамі сям'і наймальніка, а таксама iншымi грамадзянамi, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу наймальніка і паўналетніх членаў яго сям'і, а таксама іншых грамадзян, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей - для асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.22

Прыняцце рашэння аб перадачы ва ўласнасць жылога памяшкання

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява, падпісанае паўналетнімі членамі сям'і наймальніка, а таксама iншымi грамадзянамi, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу наймальніка і паўналетніх членаў яго сям'і, а таксама іншых грамадзян, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей - для асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей

дакумент, які пацвярджае права на льготы

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.23

Прыняцце рашэння аб уключэнні ў састаў арганізацыі забудоўшчыкаў, якая фарміруецца з ліку грамадзян, што стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5-1

Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у састаў сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння сям'і)

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Боговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5-2

Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у састаў сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку памяншэння сям'і)

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5-3

Прыняцце рашэння аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

юрысконсульт Барэль Ірына Іосіфаўна
каб. інжынера па якасці, тэл. +375 (165) 31-79-11

(старшыня прафкама Баговіч Жанна Міхайлаўна
каб. прафкама, тэл. +375 (165) 32-28-92)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

18.13

Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

бухгалтар Мазоль Ніна Дзмітрыеўна (бухгалтар Ярашчук Людміла Анатольеўна)
каб. бухгалтэрыі, тэл. +375 (165) 31-66-44

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова