Каштарысная дакументацыя (КД).

Каштарыс (каштарысная дакументацыя) – узаемаўвязаныя дакументы, якія ўваходзяць, як правіла, у састаў праектнай дакументацыі, прадстаўляюць грашовае выражэнне будаўніцтва аб'екта і (або) чаргі будаўніцтва, пускавога комплексу і вызначаюць іх кошт.

Каштарысная вартасць будаўніцтва – вартасць будаўніцтва аб'екта ў цэлым будынкаў і збудаванняў, іх частак, інжынерных і транспартных камунікацый, пускавых комплексаў, чэргаў будаўніцтва, іх частак, відаў работ, акрэсленая ў каштарыснай дакументацыі.

Каштарысная дакументацыя складаецца з:

Аб'ектныя каштарысы ў сваім складзе аб'ядноўваюць даныя з лакальных каштарысаў (лакальных каштарысных разлікаў). Зводны каштарысны разлік вартасці будаўніцтва аб'екта складаецца на аснове аб'ектных каштарысаў (аб'ектных каштарысных разлікаў), лакальных каштарысаў (лакальных каштарысных разлікаў) і іншых каштарысных разлікаў.

Да зводнага каштарыснага разліку вартасці будаўніцтва састаўляецца тлумачальная запіска, у якой паказваюцца: